Home

logo z miejscem

pod honorowym patronatem

Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Wojciecha Saługi

i

Jego Magnificencji Rektora

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka